Năm 2002, Enda Việt Nam đã phối hợp Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện một dự án thí điểm về “Phòng chống bạo lực gia đình tại phường Cô Giang, Thành phố Hồ Chí Minh” nhằm hỗ trợ những phụ nữ là nạn nhân của bạo hành gia đình. Trong dự án này, nhiều hoạt động đã được thực hiện để nâng cao nhận thức của phụ nữ về bình đẳng giới và phát triển, bạo lực gia đình và kỹ năng để đối phó với bạo lực gia đình, cũng như điều trị về tinh thần, thể chất và hỗ trợ tài chính cho phụ nữ thông qua hình thành một số nhóm tiết kiệm tại phường, đào tạo nghề, tạo việc làm, địa điểm xét các trường hợp gia đình nghèo và các cặp vợ chồng trong trường hợp bạo lực. Dự án này đã tăng tiếng nói của phụ nữ trong gia đình; những người phụ nữ có cơ hội để tham gia nhiều hơn vào các hoạt động xã hội bằng cách tham gia các nhóm tín dụng tiết kiệm hoặc đào tạo nghề để cải thiện thu nhập của họ.

afd

Vợ chồng người thu gom rác đang cùng nhau làm việc

Trong cùng thời gian, Enda làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng trong dự án “Phát triển và Hỗ trợ tái định cư cho các cộng đồng nghèo ở Đà Nẵng” để hỗ trợ các hộ gia đình tái định cư nghèo của khu tái định cư mới của Thanh Lộc Đán, phường Thuận Phước mà dự án tổ chức đào tạo để xây dựng năng lực và quản lý của các nhóm tiết kiệm tín dụng cho phụ nữ đặt mục tiêu tăng thu nhập của họ cũng như các hoạt động tổ chức đào tạo nghề, tạo việc làm và các cơ hội cung cấp thiết bị công việc cho các bà mẹ đơn thân nghèo và phụ nữ trẻ thất nghiệp sau khi được tái định cư. Dự án này đã hỗ trợ cho 36 phụ nữ và gia đình của họ tại phường Thuận Phước cho các hộ tái định cư và đào tạo nghề cho họ để tìm được việc làm khi tái định cư xuống.

Trong giai đoạn 2007-2010, Enda Việt Nam đã tiếp tục thực hiện dự án “Phát triển đô thị và tái định cư” chương trình với sự hỗ trợ tài chính của Novib-Oxfam (tại Đà Nẵng, Quy Nhơn, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh) hỗ trợ 550 phụ nữ và gia đình của họ  tái định cư. Bên cạnh đó, Enda Việt Nam tích hợp các tài liệu truyền thông (thông tin-giáo dục-truyền thông) vào các khoản tiết kiệm và tín dụng hoạt động nhằm nâng cao nhận thức giới của người dân thông qua các cuộc hội thảo tập huấn cho nhóm tương hỗ và các đối tượng, chẳng hạn như: tập huấn cho nhóm trưởng về phòng, chống bạo lực gia đình , và thông qua các hoạt động của Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc và Trung tâm hỗ trợ kết hôn (để được tư vấn). Tổng số đối tượng hưởng lợi của dự án này là khoảng 4.500, trong đó khoảng 3.150 phụ nữ đã tham gia vào các nhóm tiết kiệm-tín dụng và nhận thức về giới, phòng chống bạo lực gia đình. Đối với quỹ cộng đồng còn tồn tại giữa cộng đồng doanh nghiệp và bình đẳng giới luôn được tích hợp với các nhóm tín dụng tiết kiệm.

Tiếp nối dự án “Tăng cường hòa nhập và tiếp cận an sinh xã hội cho người thu gom rác dân lập tại Thành phố Hồ Chí Minh” và với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực giới, Enda thực hiện dự án “Giới và sinh kế bền vững cho người thu gom rác dân lập tại thành phố Hồ Chí Minh” được tài trợ bởi AFD, từ 01/2015 đến 12/2017 và nằm ở quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Dự án dựa trên Chiến lược Quốc gia về lồng ghép quản lý chất thải rắn bằng 2050 (2009) và Chiến lược quốc gia về bảo vệ môi trường “Chiến lược tăng trưởng xanh Việt Nam” (2012). Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015 và Ủy ban nhân dân TP.HCM công bố một kế hoạch hành động để thực hiện chiến lược quốc gia 2011-2015 nhằm giảm khoảng cách giới trong nền kinh tế, lao động, và việc làm; hỗ trợ cải thiện tiếp cận với các nguồn lực kinh tế và thị trường cho phụ nữ nghèo…

Comments are closed.