img_2551-fileminimizer
March 13, 2017
TẬP HUẤN PHÒNG TRÁNH NHỮNG BỆNH DỄ BỊ LÂY NHIỄM TRONG QUÁ TRÌNH THU GOM RÁC
March 13, 2017

DỰ ÁN XÂY DỰNG/ NÂNG CẤP NHÀ CHỐNG THIÊN TAI CHO NGƯỜI NGHÈO XÃ BÌNH KHÁNH; XÃ ĐẢO THẠNH AN THUỘC HUYỆN CẦN GIỜ, TP. HỒ CHÍ MINH (TP.HCM)

7-phuongMục tiêu:
– Cải thiện điều kiện sống, sức khỏe và tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu ở những khu vực dễ bị tổn thương của Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là những hộ thuộc diện cận nghèo, những nhóm dễ bị tổn thương thuộc xã Bình Khánh, Lý Nhơn và Thạnh An huyện Cần Giờ được tiếp cận nhà ở an toàn (1) cải thiện sức khỏe và tiếp cận nhà ở dựa vào cộng đồng (2) thúc đẩy sự tham gia tích cực của cộng đồng trong việc cải thiện đời sống.
– Tăng cường năng lực cho đối tác địa phương để hỗ trợ người dân khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, tổ chức các hoạt động liên quan đến thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; giúp đỡ các hộ gia đình dễ bị tổn thương và cộng đồng thích ứng với biến đổi khí hậu và ứng phó với thiên tai.
– Vận động chính sách liên quan đến đô thị hóa có tính đến nhu cầu của người dân nghèo, đặc biệt những người dễ bị tổn thương và yếu thế.

Đối tượng:

70 hộ nghèo và cận nghèo ở xã Bình Khánh, xã đảo Thạnh An huyện Cần Giờ, TP HCM

14-trung

Comments are closed.