flyernew3-05
Tờ rơi Phân loại rác tại nguồn
March 29, 2018
plastic-flyer_xem-03
Tờ rơi tác hại của bao bì nilong cho Người thu gom rác Dân lập
March 29, 2018

Dự án Tăng cường tiếp cận an sinh xã hội và tái chế rác thải (rác thải nhựa) cho Người thu gom Rác Dân lập (NTGRDL) tại thành phố Hồ Chí Minh

img_9776

1. Tên dự án: Tăng cường tiếp cận an sinh xã hội và tái chế rác thải (rác thải nhựa) cho Người thu gom Rác Dân lập (NTGRDL) tại thành phố Hồ Chí Minh
2. Thời gian thực hiện: 10/2017 – 12/2019
3. Địa bàn: Thành phố Hồ Chí Minh
4. Mục tiêu dự án:
– Liên kết, tạo thị trường năng động cho rác thải nhựa và khuyến khích NTGRDL thu gom rác thải nhựa để tái chế nhiều nhất có thể.
– Xây dựng/ củng cố tổ chức của NTGRDL ( Hợp tác xã/ Nghiệp đoàn) vững mạnh.
-Củng cố mạng lưới NTGRDL tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng để xúc tiến việc triển khai các qui định về 3T (Tiết giảm-Tái sử dụng- Tái chế), tập trung vào tái chế chất thải nhựa.
-Cải thiện điều kiện làm việc, giảm thiểu các yếu tố gây nguy hiểm đến sức khỏe và nâng cao nhận thức cho NTGRDL.
5. Kết quả mong muốn:
-Ít nhất 50% rác thải nhựa trong rác thải sinh hoạt được thu gom để tái chế bởi 4,000 NTGRDL.
-50 tổ chức của NTGRDL kí hợp đồng thu gom rác chính thức. 70% NTGRDL tăng thu nhập từ 25%-30%.
-Mạng lưới cho NTGRDL tại TP HCM ngày càng thực hiện tốt công việc của mình.
-50 tổ chức của NTGRDL xác định được các yếu tố rủi ro chính và giảm nguy cơ tai nạn, bệnh tật. Ít nhất 50% NTGRDL mục tiêu cải thiện khả năng tiếp cận của họ đối với bảo hiểm y tế hoặc các dịch vụ. Các hộ gia đình của các khu phố nơi họ hoạt động và chính quyền địa phương phải thay đổi cách họ nhìn nhận NTGRDL. Tạo điều kiện tốt hơn để NTGRDL làm việc.

Comments are closed.