2AFD – Agence Française de Développement: Là một tổ chức phát triển-tài chính công đồng  đã làm việc trong bảy mươi năm để xóa đói giảm nghèo và thúc đẩy phát triển bền vững ở các nước đang phát triển và ở các tỉnh ngoài nước Pháp. AFD thực thi chính sách hỗ trợ phát triển chính phủ Pháp.
5United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) là cánh tay phát triển khu vực của Liên Hợp Quốc đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Được thành lập vào năm 1947 với trụ sở chính tại Bangkok, Thái Lan, ESCAP hoạt động để khắc phục một số thách thức lớn nhất của khu vực bằng cách cung cấp kết quả theo định hướng các dự án, hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng năng lực cho các quốc gia thành viên
4Ủy ban châu Âu là cơ quan điều hành độc lập chính trị của EU. Chịu trách nhiệm lập đề xuất đối với pháp luật mới của châu Âu, và thực hiện các quyết định của Nghị viện châu Âu và Hội đồng châu Âu.
1Oxfam Novib là một trong 17 công ty thành viên của Liên đoàn Oxfam, cùng làm việc với các đối tác địa phương ở 94 quốc gia. Oxfam Novib có vai trò chính trong việc tổ chức Oxfam tại Afghanistan, Angola, Campuchia, Ai Cập, Maghreb (Morocco, Algeria, Tunisia và Libya), Mozambique, Niger, Nigeria, các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng / Israel, Somalia, Uganda và Việt Nam. Novib là một tổ chức phát triển trên toàn thế giới đó huy động sức mạnh của con người chống lại đói nghèo.
3Cordaid được thành lập xuất phát từ mối quan tâm của con người trong việc giảm sự đau khổ của do chiến tranh. Kể từ 1914, chúng tôi đã chia sẻ sự thịnh vượng và kiến thức của với những cộng đồng. Hành động đó có tác động rất lớn, giống như Cordaid, người dân trên thế giới phấn đấu để xây dựng cộng đồng phồn thịnh và an bình. Chúng tôi gọi đó là: Quan tâm. Hành động. Chia sẻ. Giống Cordaid.
8Chương trình Aisia Urbs – Chương trình phát triển nhân đạo, được tài trợ bởi EuropeAid Văn phòng Hợp tác của Ủy ban châu Âu. Với mục tiêu hợp tác phi tập trung giữa châu Âu và châu Á. Được thành lập vào năm 1998. Chương trình này cung cấp các khoản tài trợ cho các chính quyền địa phương, các tổ chức phi chính phủ cho mọi khía cạnh của cuộc sống đô thị và phát triển quy hoạch thành phố.
7Huy động năng lực và thiện chí, lương tâm cho một thế giới công bằng hơn là những điều kiện tiên quyết và mục đích của hành động của CCFD-Terre Solidaire. Người sáng lập của đã chọn để tham gia Công Giáo và mọi công dân trong cuộc đấu tranh cho một thế giới không có đói, nghèo đói và bất công.