endavn_vi

Lịch sử hình thành

Enda Vietnam là chi nhánh của enda Tiers Monde, một tổ chức phi chính phủ quốc tế  có trụ tại Senegal, Dakar và có hơn hai mươi đơn vị hoạt động trên toàn thế giới. Enda Tiers Monde làm việc trực tiếp với cộng đồng người nghèo và các nhóm yếu thế có hoàn cảnh khó khăn khác nhau, giúp họ tự phát triển và phát huy khả năng của chính họ để đối phó với đói nghèo suy thoái môi trường và các dịch vụ xã hội một cách hiệu quả nhất.

Ở Việt Nam, tổ chức được thành lập bởi Henri de Reboul người từng làm việc cho Enda Paris – văn phòng đại diện của Enda Tiers Monde ở châu Âu. Năm 1993, Jacques Beaugnicourt – Thư ký điều hành của Enda Tiers Monde đã đề cử Henri de Reboul thay mặt Enda Tiers Monde mở một chi nhánh ở châu Á, một châu lục mới chỉ có chi nhánh của enda Tiers Monde tại Mumbai gọi là enda-siddhi.

Vào thời gian đó, Việt Nam đã bắt đầu mở cửa để hội nhập với các nước trên thế giới để mở rộng và phát triển kinh tế, nền kinh tế dựa trên kinh tế thị trường (do ảnh hưởng của sự thay đổi chính trị). Trong khi đó, tỉ lệ đói nghèo ảnh hưởng tới mọi lĩnh vực trong quá trình phát triển đất nước, nghèo đói là một hệ quả của chiến tranh và lệnh cấm vận của Mỹ cũng như kế hoạch quản lý kinh tế tập trung theo phương pháp tiếp cận cứng nhắc từ trên xuống dưới. Mặt khác, trong tình trạng khát vốn đầu tư để phát triển đất nước, chính phủ Việt Nam dường như cởi mở hơn với các phương pháp làm việc mới, ý tưởng mới và vận dụng đường lối phát triển mới.

Trước bối cảnh chính trị và kinh tế-xã hội cụ thể của Việt Nam đã kêu gọi Henri de Reboul chọn Việt Nam để mở rộng phạm vi địa lý của Enda Tiers Monde trong cuộc đấu tranh chống đói nghèo và cải thiện điều kiện và môi trường khu phố của các cộng đồng nghèo.

Yêu cầu Pháp lý, kể từ tháng Tám năm 1997, Enda Việt Nam đã nhận được sự cho phép chính thức từ PACCOM để thành lập văn phòng dự án như là chi nhánh của Enda Tiers Monde tại thành phố Hồ Chí Minh (theo giấy phép No205 / UB / GP do Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ của PACCOM).

TẦM NHÌN

Góp phần xây dựng một xã hội Việt Nam hòa bình, dân chủ, bình đẳng và một xã hội mà chính phủ, nhân dân và các tổ chức xã hội cùng giúp nhau chống lại nghèo đói, bất công cũng như xây dựng những điều kiện môi trường lành mạnh.

SỨ MỆNH

  • Enda hợp tác với chính quyền các địa phương và mạng lưới xã hội nhằm cung cấp các các nhu cầu thiết yếu các nhóm cộng đồng nghèo và yếu thế , đồng thời cải thiện các điều kiện kinh tế- xã hội và môi trường dựa vào cộng đồng;
  • Enda đóng vai trò chủ động trong việc tìm kiếm và nhân rộng các mô hình phát triển bền vững ở tất cả các cấp, bao gồm những chương trình liên quan đến xây dựng mạng lưới, các khóa tập huấn và hỗ trợ hoạt động nhằm hiện thực hóa các mục tiêu về phát triển;
  • Lồng ghép các phân thích về Giới trong các chương trình phát triển cộng đồng nằm nâng cao Bình đẳng Giới;
  • Thực hiện tư vấn và tập huấn về các lĩnh vực phát triển dựa vào cộng đồng và môi trường cho các dự án/ tổ chức khác.

CHIẾN LƯỢC

Mặc dù Enda đã nỗ lực trong việc thực hiện các dự án dựa vào cộng đồng, nhiệm vụ chính của Enda vẫn là áp dụng các kinh nghiệm tích lũy được để thay đổi tư duy của các cấp khác nhau và phát triển các sáng kiến nhằm giúp Việt Nam xây dựng, thực hiện và duy trì các chương trình phát triển bền vững.

Bên cạnh việc thực hiện các dựa án, Enda sẽ thực hiện tư vấn về cải thiện môi trường và phát triển cộng đồng cho các dự án và tổ chức khác.

Việc trao đổi kinh nghiệm qua các hoạt động trao đổi giữa các nhóm cộng đồng là một phương pháp rất quan trọng trong việc thực hiện tập huấn và tự học hỏi. Bằng phương pháp này, Enda sẽ thúc đẩy chiến lực tự giúp bằng sự hiểu biết và tình đoàn kết giữa các cộng đồng ở các thành phố khác nhau.

Enda tin tưởng vào các giải pháp được các cấp địa phương và quốc gia đưa ra cũng như các hỗ trợ có tính tương tác giữa quốc gia đang phát triển, đặc biệt là các quốc gia ở Khu vực Châu Á.

Enda không phải là tổ chức từ thiện. Enda giúp đỡ cộng đồng bằng phương pháp “ học đi đôi với hành”.