20/09/2016
xuong-irrc-nhon-phu-sang-phan
MÔI TRƯỜNG & QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN
Sự gia tăng dân số cùng với lượng người nhập cư ở các đô thị ngày càng nhiều kéo theo lượng rác phát sinh tại các đô thị lớn tại Việt Nam tăng lên đáng kể. Việc phải đối mặt với hao tốn nhiều ngân sách trong việc xử lý môi trường và tìm nguồn quỹ sạch để xây dựng các khu xử lý rác đã, đang và luôn là một trong những vấn đề nan giải với các đô thị.