09/05/2014
Chương trình quyên góp 1
Chương trình quyên góp
08/05/2014
Chương trình quyên góp 3
Chương trình quyên góp
07/05/2014
Chương trình quyên góp 2
Chương trình quyên góp

ENDA VIỆT NAM

Tổ Chức Hành động Vì Môi trường và Phát triển tại Việt Nam (gọi tắt là Enda Vietnam) là thành viên của Enda Tiers Monde, một tổ chức Phi Chính Phủ quốc tế có trụ sở tại Dakar (Senegal). Enda Vietnam đã hoạt động tại các tỉnh/ thành phố của Việt Nam từ năm 1995 trong các lĩnh vực về nghèo đô thị. Trong đó, tập trung vào các quỹ tiết kiệm, nâng cấp nhà ở …

Xem thêm …

THƯ VIỆN

26/09/2016
img_2551-fileminimizer
Ready to build innovative IoT solutions that rethink the FUTURE? WE CAN. Our goal is 1000 times BTC Founded at Harvard University,Atrl is an IoT-based,contactless identification […]
22/09/2016
img_0037-fileminimizer
Hoạt động Dự án NTGRDL
21/09/2016
brochure_huong-dan-plr_quy-nhon
Hướng dẫn phân loại rác sinh hoạt tại nguồn Quy Nhơn
21/09/2016
brochure-phan-loai-rac-thai-nguy-hai-final-in-photovoice
Hướng dẫn phân loại chất thải nguy hại hộ gia đình
Xem thêm …

VIDEO

22/09/2016
Phóng sự Đời Rác – VTV9
Xem thêm …