09/05/2014
Chương trình quyên góp 1
Chương trình quyên góp
08/05/2014
Chương trình quyên góp 3
Chương trình quyên góp
07/05/2014
Chương trình quyên góp 2
Chương trình quyên góp

ENDA VIỆT NAM

Tổ Chức Hành động Vì Môi trường và Phát triển tại Việt Nam (gọi tắt là Enda Vietnam) là thành viên của Enda Tiers Monde, một tổ chức Phi Chính Phủ quốc tế có trụ sở tại Dakar (Senegal). Enda Vietnam đã hoạt động tại các tỉnh/ thành phố của Việt Nam từ năm 1995 trong các lĩnh vực về nghèo đô thị. Trong đó, tập trung vào các quỹ tiết kiệm, nâng cấp nhà ở …

Xem thêm …

VIDEO

22/09/2016
Phóng sự Đời Rác – VTV9
Xem thêm …