21/09/2016
afd
GIỚI & SINH KẾ BỀN VỮNG
Năm 2002, Enda Việt Nam đã phối hợp Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện một dự án thí điểm về "Phòng chống bạo lực gia đình tại phường Cô Giang, Thành phố Hồ Chí Minh" nhằm hỗ trợ những phụ nữ là nạn nhân của bạo hành gia đình. Trong dự án này, nhiều hoạt động đã được thực hiện để nâng cao nhận thức của phụ nữ về bình đẳng giới và phát triển, bạo lực gia đình và kỹ năng để đối phó với bạo lực gia đình, cũng như điều trị về tinh thần, thể chất và hỗ trợ tài chính cho phụ nữ thông qua hình thành một số nhóm tiết kiệm tại phường, đào tạo nghề, tạo việc làm, địa điểm xét các trường hợp gia đình nghèo và các cặp vợ chồng trong trường hợp bạo lực.
21/09/2016
education-resized
NGHIÊN CỨU & ĐÀO TẠO
Ngoài việc xây dựng năng lực thông qua tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm và các hội thảo nằm trong khuôn khổ các dự án và mạng lưới đô thị, dịch vụ nghiên cứu và tư vấn đã giúp Enda lồng ghép tiếng nói và kinh nghiệm của mình vào quá trình xây dựng chính sách ở địa phương và quốc gia. Từ năm 2003 đến năm 2013, Enda Việt Nam đã tiến hành rất nhiều cuộc nghiên cứu độc lập và các cuộc nghiên cứu có sự hợp tác với nhiều đối tác khác như trung tâm ALOV (Hiệp hội hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài trong khuôn khổ dự án Diapode) theo yêu cầu của UNDP, Ngân hàng Thế Giới và các dự án ODA khác.
21/09/2016
meeting-mae-fileminimizer
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Enda Việt Nam đã triển khai một chương trình lồng ghép cho các nhóm dân tộc thiểu số khác nhau ở 4 tỉnh thành phố là Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi và Phú Yên. Trong gia đoạn từ năm 1997-2002 với sự hỗ trợ về mặt tài chính của CORDAID, Enda Việt Nam đã lựa chọn nhiều đối tác địa phương nhằm triển khai thí điểm những dự án nông thôn này. Cụ thể là, ở Gia Lai, Enda Việt Nam chọn Công ty Cao Su để phát triển mô hình đồn điền cao su tại các hộ gia đình; Ở Đắk Lắk, Enda Việt Nam làm việc với Hội Làm vườn và Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để triển khai các mô hình phát triển nông thôn dựa vào cộng đồng
21/09/2016
hanoi-rebuilt
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
Vào đầu thập niên 1990, chính phủ Việt Nam đã phát động chương trình Xóa đói giảm nghèo với nhiều chính sách quốc gia giải quyết đói nghèo, bao gồm cả người nhập cư trong bối cảnh đô thị hóa. Tuy nhiên, còn rất nhiều nhóm người nghèo với đặc thù về tình trạng pháp lý nơi cư trú, nghề nghiệp thu nhập không ổn định, v.v… trên thực tế khó tiếp cận với các dịch vụ đô thị và các chính sách ưu đãi này.
20/09/2016
xuong-irrc-nhon-phu-sang-phan
MÔI TRƯỜNG & QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN
Sự gia tăng dân số cùng với lượng người nhập cư ở các đô thị ngày càng nhiều kéo theo lượng rác phát sinh tại các đô thị lớn tại Việt Nam tăng lên đáng kể. Việc phải đối mặt với hao tốn nhiều ngân sách trong việc xử lý môi trường và tìm nguồn quỹ sạch để xây dựng các khu xử lý rác đã, đang và luôn là một trong những vấn đề nan giải với các đô thị.